Hello nákupy

Hello nákupy

Nákupy na splátky

na nákupy již od 2 000 Kč

splátky si nastavíte podle svých potřeb

díky rozložené platbě si šetříte hotovost

Akční nabídka

Prostor pro vaši akční nabídku
(textový nebo obrázkový banner)

JAK SJEDNAT NÁKUP NA SPLÁTKY

Vyberte si zboží, dejte ho do košíku, vytvořte objednávku a jako způsob platby zvolte „Na splátky Hello bank!“.

Po potvrzení objednávky si nastavte splátky tak, jak Vám budou vyhovovat a pokračujte dále v žádosti o úvěr.

Vyplňte všechny údaje potřebné pro vyřízení úvěru. Údaje budete zadávat v zabezpečeném prostředí Hello bank! a je s nimi nakládáno s jako přísně důvěrnými.

Po odeslání žádosti Vám Banka v okamžiku dá vyjádření o výsledku a nabídne Vám konkrétní typ úvěru, odpovídající Vašim požadavkům a možnostem. V případě Vašeho souhlasu Vám Banka poskytne předsmluvní informace a úplnou smluvní dokumentaci a po jejím prostudování již stačí jen smlouvy dle instrukcí Banky podepsat elektronicky a nahrát potřebné doklady. Pokud jste nezvolili elektronický podpis, bude potřeba smlouvy vytisknout, podepsat, přiložit potřebné doklady a vše poslat poštou na adresu Banky:
BNP Paribas Personal Finance, Úvěrové oddělení, Nová Karolina Park, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava.
V případě potřeby, zde naleznete další kontakty.

Až Banka obdrží veškerou dokumentaci (elektronicky či papírově – dle Vámi zvoleného typu podpisu), pošle Vám i nám e-mailem informaci o konečném schválení. Následně Vás budeme informovat o termínu dopravy a předání pořízeného zboží.

Podrobnější informace k Hello nákupům

Typy poskytovaných úvěrů

1. HELLO NÁKUP – jednorázový úvěr na nákup zboží

Potřebujete novou ledničku nebo televizi a nechce se Vám sahat do rodinných úspor? Pro tyto případy, jsou tu právě Hello nákupy. Platbu si rozložíte jednoduše na několik splátek tak, jak Vám to bude nejlépe vyhovovat.

› jednorázové financování nákupu zboží
› při dalším nákupu na splátky je třeba znovu žádat o úvěr
› pevná úroková sazba
› výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení si volíte sami v kalkulačce výběru varianty splácení

2. HELLO NÁKUP & HelloPay – ÚVĚR NA NÁKUP ZBOŽÍ S PEN. PROSTŘEDKY NAVÍC

Víte, že k Hello nákupu Vám Hello bank! s Vaším souhlasem může zdarma poskytnout HelloPay, který můžete využít např. při dalších výhodných splátkových akcích, anebo si jej můžete nechat jen jako finanční rezervu, která Vás nic nestojí?

› V případě schválení financování Vašeho nákupu na splátky jednorázovým úvěrem, Vám může Hello bank! nabídnout, jako doplňkový produkt, revolvingový úvěr HelloPay.
› HelloPay lze kdykoli čerpat až do limitu úvěrového rámce různými způsoby, a to bankovním převodem, platbou HelloPay kartou, výběrem hotovosti z bankomatu nebo nákupem s pevně stanovenou výší a počtem měsíčních splátek.
› V případě doplňkové nabídky revolvingového úvěru HelloPay k jednorázovému úvěru na nákup zboží, může být žádost o revolvingový úvěr zakomponovaná do společné smlouvy s jednorázovým úvěrem. Volbu revolvingového úvěru si zvolíte zaškrtnutím příslušného okénka ve smlouvě. Pokud tak učiníte, řádně splácíte jednorázový úvěr. Umožní-li to Vaše finanční situace, po čase Vás Banka zkontaktuje oznámením, že je Vám připravena revolvingový úvěr otevřít a vydat Vám k němu platební kartu. Tuto možnost financování můžete odmítnout, a to i přesto, že jste dříve s uzavřením smlouvy písemně souhlasili.

3. HELLOPAY NÁKUP – VÝHODNÝ ÚVĚR NA NÁKUP ZBOŽÍ

Hello bank! Vám v rámci nákupu na splátky nabídla HelloPay - revolvingový úvěr se specifickými podmínkami čerpání, nebo už máte HelloPay schválený a chcete v budoucnu využít zvýhodněnou nabídku úvěru na splátky? Skvělé, právě pro tyto účely je pro Vás připraven HelloPay nákup, moderní a výhodný způsob financování.

› opakovaná možnost financování nákupu zboží z úvěrového rámce revolvingového úvěru HelloPay, na základě žádosti o specifické čerpání a splácení úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou
› výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení si volíte sami v kalkulačce výběru varianty splácení
› pokud již máte uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru od HelloPay, nebude každá Vaše žádost o specifické čerpání úvěrového rámce Bankou schvalována jako nový úvěr

Podmínky pro získání úvěru

› být starší 18 let a způsobilý k právním úkonům
› mít pravidelný a trvalý zdroj příjmu (zaměstnání, podnikání, důchod...)
› být mimo zkušební či výpovědní dobu

Potřebné doklady dle způsobu vyzvednutí zboží

OSOBNÍ ODBĚR

Nákup zboží do 80 000 Kč

› platný občanský průkaz/povolení k pobytu

Nákup zboží nad 80 000 Kč
› platný občanský průkaz/povolení k pobytu
› doklad prokazující adresu bydliště
› doklad pro ověření příjmu

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ NA ADRESU

› kopie platného občanského průkazu/povolení k pobytu
› kopie druhého platného dokladu totožnosti s fotografií (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P)
› kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele (výpis z bankovního účtu, smlouva o založení)
› v případě nákupu zboží nad 80 000 Kč – doklad prokazující adresu bydliště a doklad pro ověření příjmu

Pojištění schopnosti splácet
Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a Vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy Vám nabízíme výhodné pojištění.

PROČ SJEDNAT POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET:

› jistota v nepříznivých životních situacích,
› pojištění pro případ ztráty zaměstnání / zrušení živnosti,
› bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů,
› 5 pojistných rizik za jednu cenu,
› při plnění každé pojistné události (i opakované) vyplatíme jednorázově nesplacený zůstatek

Pojištění si sjednáte společně s žádostí o úvěr. Výše úhrady za pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

POJIŠTĚNÍ SOUBOR MASTER

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo zrušení živnosti, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí. Úhrada za pojištění je ve výši 7,99 % z měsíční splátky úvěru pro klasický úvěr i revolvingový úvěr. Pojištění schopnosti splácet.

* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta. Pokud je tento soubor sjednán pro revolvingový úvěr, je dalším pojistným rizikem automaticky zahrnutým do tohoto souboru pojištění zneužití úvěrové karty.
Více k nákupům na splátky
PODLE ČEHO SE ROZHODNOUT, KTERÝ Z TYPŮ FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ NA SPLÁTKY SI VYBRAT?

Všechny možnosti financování Vašeho nákupu na splátky jsou pro Vás cenově stejné. Liší se jen dalšími možnostmi využití.

Pokud nakupujete na splátky často a nechcete si vždy žádat o nový úvěr, vyberte si financování revolvingovým úvěrem s HelloPay kartou pro operativní využití. Pokud častěji cestujete do zahraničí, hodí se Vám tomuto typu úvěru vydaná HelloPay karta také pro poskytnutí záruky například v hotelu a při půjčení auta, kde obvykle tento typ karty vyžadují.

JAK SI ZVOLIT VHODNOU VARIANTU SPLÁCENÍ?

Na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“ najdete splátkovou kalkulačku, která Vám usnadní volbu způsobu splácení úvěru, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

Můžete si vybrat některou z přednastavených variant, např. „NEJNIŽŠÍ SPLÁTKA“, nebo si nastavit výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení podle svého.

V každém kroku žádosti budete mít dále k dispozici přehled základních parametrů úvěru odpovídajících zvolené variantě splácení.

KDE ZJISTIT INFORMACE O VŠECH NÁKLADECH SPOJENÝCH S POSKYTNUTÝM ÚVĚREM?

Na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“ najdete přehled základních parametrů úvěru odpovídajících Vámi zvolené variantě splácení.

Zde jsou uvedené údaje o prodejci financovaného zboží, ceně nákupu, výši úvěru a měsíční splátce úvěru, zahrnující i pojistné.

Rozbalením detailů úvěru se dostanete k dalším údajům, jakými jsou úroková sazba úvěru, roční procentní sazba nákladů (RPSN), celkové náklady úvěru a pojistné. Tyto náklady již Vaše měsíční splátka zahrnuje a neplatíte nic navíc. Jde pouze o detailní přehled pro Vaši informaci. Zároveň si zde můžete nastavit i typ pojištění úvěru, případně zvolit úvěr bez pojištění.

Přehled parametrů úvěru se Vám bude zobrazovat i na každé další obrazovce žádosti o úvěr.

JAKÉ JSOU NÁKLADY V PŘÍPADĚ PRODLENÍ S ÚHRADOU SPLÁTEK ÚVĚRU?

› Náhrada nákladů spojených s vymáháním částky v prodlení je ve výši 600 Kč a účtovaná Vám bude nejvýše jednou u jednoho splatného závazku prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy jste se do prodlení s úhradou Vašeho závazku dostali;

› Poplatek za odeslání upomínky k úhradě splatné splátky v měsíci následujícím po měsíci Vašeho prodlení činí 100 Kč, a je účtovaný nejvýše dvakrát za měsíc při odeslání k 1. a/nebo 17. dni v měsíci následujícím po prodlení s úhradou splátky;

› Zákonný úrok z prodlení z částky splatného závazku ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ke dni podpisu Žádosti/Smlouvy, se splatností ode dne následujícího po splatnosti Vašeho závazku;

› Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splatné splátky ve výši 0,1 % z částky splátky v prodlení se splatností denně;

› Ostatní případné poplatky jsou stanovené v Sazebníku pro úvěry (www.hellobank.cz/dokumenty).

JE MOŽNÉ ÚVĚR PŘEDČASNĚ SPLATIT?

Revolvingový úvěr můžete kdykoliv doplatit. Celý zůstatek čerpání úvěru, nebo jen jeho část, můžete splatit formou mimořádné splátky. A to vše bez jakýchkoliv poplatků nebo náhrad námi vynaložených nákladů. Pokud předčasně nesplatíte celý zůstatek revolvingového úvěru, ale jen jeho část, nedochází předčasnou úhradou části revolvingového úvěru k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinni i nadále hradit minimální splátky předepsané ze zůstatku revolvingového úvěru.

Jednorázový úvěr na nákup zboží, také můžete kdykoliv během jeho trvání splatit, a to formou mimořádné splátky. Předčasnou úhradou pouze části jednorázového úvěru nedochází k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinni i nadále hradit sjednané splátky, přičemž o mimořádnou úhradu se zkracuje celková doba splácení úvěru. V případě Vašeho zájmu se však můžeme dohodnout na uzavření dodatku úvěrové smlouvy za účelem snížení měsíční splátky.

V případě předčasného splacení jednorázového úvěru nám ale navíc musíte uhradit účelně vynaložené náklady až do výše 1 % z předčasně splacené části úvěru, zbývá-li do sjednaného ukončení splácení více než jeden rok; jinak potom do výše 0,5 % z předčasně splacené části úvěru, maximálně ale do výše částky úroků za dobu od předčasného splacení do skončení úvěrové smlouvy.

JAKÉ JSOU NEJBĚŽNĚJŠÍ MOŽNOSTI UHRAZENÍ PŘEDEPSANÉ NEBO MIMOŘÁDNÉ SPLÁTKY ÚVĚRU?

› Převodem z Vašeho bankovního účtu (je nutné znát číslo účtu a variabilní symbol)

› Poštovní poukázkou (nutné znát adresu banky, číslo účtu a variabilní symbol příjemce)

JE NUTNÉ MÍT ÚVĚR POJIŠTĚNÝ?

Pojištění schopnosti splácet Vám sice doporučujeme, ale necháváme na Vás, jak se rozhodnete.

Pojištění kryje neschopnost splácet úvěr z důvodů ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí.

V přehledu základních parametrů úvěru, na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“, si můžete v detailech úvěru vybrat rozsah pojistného plnění nebo také zvolit možnost úvěru bez pojištění.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET

Pojištění je poskytováno na základě rámcové pojistné smlouvy mezi naší Bankou a pojišťovnou BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika, ke které se jako zájemce být pojištěným připojujete.

Pojištění Vás chrání před výpadkem příjmů z důvodů ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí.

S výší pojistného plnění v případě vzniku pojistné události a výlukami pojištění se seznámíte v Informačním dokumentu o pojistném produktu. Úplný výčet Vašich práv a povinností naleznete v pojistné smlouvě a obchodních podmínkách.

Úhrada za pojištění je stanovená procentním podílem ze sjednané měsíční splátky úvěru. Úhrada za pojištění se připočítává ke splátce a je pojištěným hrazena společně s touto splátkou.

Pojištění automaticky zaniká se zánikem úvěru.

CO JE TO REVOLVINGOVÝ ÚVĚR HelloPay?

Jedná se o typ úvěru, který můžete využít jako svou pohotovostní rezervu. Zkrátka ho můžete čerpat až do výše naší Bankou schváleného úvěrového rámce kdykoliv to potřebujete, a to i opakovaně.

Revolvingový úvěr splácíte průběžně, minimálními předepsanými měsíčními splátkami ve výši 5 % z dlužné částky, nejméně však 500 Kč, nebo zrychleně - jednou nebo několika vyššími částkami.

CO JE TO ÚVĚROVÝ RÁMEC A NA ČEM ZÁVISÍ JEHO VÝŠE?

Maximální částka na Vašem úvěrovém účtu, kterou můžete využívat. Můžete mít tak vysoký úvěrový rámec, jaký si budete přát a můžete si dovolit. Maximální limit úvěrového rámce je 500 000 Kč. Banka posuzuje a ověřuje Vaši schopnost splatit úvěr ve výši úvěrového rámce do 2 dvou let. Dojde-li k růstu Vašeho zadlužení, snížení příjmů nebo zhoršení platební kázně, může vám Banka úvěrový rámec dle svého uvážení kdykoliv snížit.

JAKÝMI ZPŮSOBY MOHU REVOLVINGOVÝ ÚVĚR ČERPAT?

K čerpání revolvingového úvěru je nejčastěji používaná platební karta, kterou Vám k úvěrovému účtu vydá naše Banka.

Po jejím doručení a aktivaci ji můžete v případě potřeby použít kdykoli:
› k platbám za nákup zboží na platebním terminálu v obchodě,
› přes platební bránu e-shopu,
› výběrem hotovosti z bankomatu; případně u obchodníka, ve směnárně nebo pobočce jiné banky, která tuto službu nabízí.

Revolvingový úvěr lze také čerpat příkazem k úhradě z Vašeho internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace. Poslední možností je specifický způsob čerpání, který zadáte naší Bance předem určeným písemným pokynem.

CO JE TO SPECIFICKÉ ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU – HELLOPAY NÁKUP?

Jde o zvláštní možnost financování nákupů na splátky z úvěrového rámce HelloPay se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Na základě Vašeho písemného pokynu naše Banka převede určenou částku prodejci zboží, které jste si objednali. Úvěr splácíte ve splátkách, které si nastavíte ve specifických podmínkách pokynu, který se stává přílohou úvěrové smlouvy, přístupnou ve Vašem internetovém bankovnictví.
Jedná se o předschválený limit, takže vyřízení tohoto typu čerpání je rychlé a jednoduché.

CO SE STANE PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SPLÁCENÍ SPECIFICKÉHO ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU?

Pokud budete v prodlení s úhradou více než jedné splátky, ztratíte výhody splácení podle dokumentu „Specifické podmínky“, a celý nesplacený zůstatek Vašeho specifického čerpání budete od následujícího měsíce splácet za stejných podmínek, jako při běžném čerpání revolvingového úvěru. To se týká jak zápůjční úrokové sazby, tak výše splátek a doby splácení úvěru, stejně jako plateb sjednaných pro případ prodlení. Současně jste povinni hradit standardní náklady podle Sazebníku pro úvěry a úhradu za pojištění, bylo-li sjednáno, a to vše až do okamžiku úplného splacení tohoto specifického čerpání revolvingového úvěru.

JAKÉ JSOU VÝHODY HELLOPAY?
  • Odložit platby za nákupy v obchodech do následujícího měsíce – bez úroků.
  • Platit výhodně a bezpečně v zahraničí s 0 % přirážkou ke kurzu.
  • Individuální výhodné nabídky a slevy (např. 20% cash back do restaurací, 500 Kč na nákupy v e-shopech, lékárnách, knihkupectví apod.)
  • Rozložit si platbu za nákupy v obchodech partnerů Hello bank!.
  • Vzít si flexibilní půjčku s minimální splátkou dle úvěrového rámce.
  • Díky mobilní aplikaci HelloPay máte své finance pod kontrolou.

  • Pokud HelloPay kartu nepoužíváte a revolvingový úvěr ani jinak nečerpáte, můžete si jej ponechat jako pohotovostní rezervu, za kterou nic neplatíte.
NA CO SI DÁT POZOR?

HelloPay kartou se platí tak snadno, že svůj úvěrový rámec vyčerpáte, ani nevíte jak. Úvěr pak musíte splatit včetně úroků. Před nákupem proto dvakrát zvažte a jednou plaťte.
Bedlivě si hlídejte termíny splatnosti úvěru v bezúročném období a také splátek specifického čerpání, jinak ztratíte nárok na zvýhodněnou sazbu úroku.
Důkladně svou HelloPay kartu chraňte před ztrátou, odcizením nebo zneužitím neoprávněnými osobami. Kartu nepůjčujte ani rodinným příslušníkům. Pečlivě zabezpečte PIN ke kartě a přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví před vyzrazením. Nesdělujte je ani svým nejbližším.

KOLIK STOJÍ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR VE SROVNÁNÍ S ÚVĚREM JEDNORÁZOVÝM?

Úroková sazba úvěru, který lze kdykoliv a opakovaně čerpat, až do výše úvěrového limitu stanoveného naší Bankou, je obvykle vyšší, než u jednorázového úvěru na nákup zboží. V případě Hello nákupů na splátky ovšem zájemcům umožňujeme využít revolvingový úvěr HelloPay k financování nákupu u našich smluvních prodejců za stejných podmínek, jaké nabízíme u úvěrů jednorázových. K tomu slouží funkce specifického čerpání z úvěrového rámce HelloPay, tzv. HelloPay nákup, kterou lze využít prostřednictvím předem určeného písemného pokynu naší Bance, jímž si nastavíte způsob splácení za Specifických podmínek. Dokument Specifické podmínky se pak stává přílohou smlouvy o HelloPay. Parametry nákupu na splátky jsou přitom stejné, jako pro jednorázový úvěr na nákup zboží.

JAK SE REVOLVINGOVÝ ÚVĚR SPLÁCÍ?

Běžné čerpání z úvěrového rámce revolvingového úvěru splácíte minimální měsíční splátkou ve výši 5 % z dlužné částky, zaokrouhlené nahoru, na celé 10 000 Kč. Splátku je nutné uhradit nejpozději do 17. dne v měsíci. Výši minimální splátky Vám spočítáme k uzávěrce měsíce a přesnou částku uvedeme v měsíčním výpisu z úvěrového účtu, který máte přístupný ve svém internetovém bankovnictví. Pokud nechcete splácení hlídat, nastavte si jednoduše v internetovém bankovnictví trvalý příkaz k úhradě. Samozřejmě můžete posílat i vyšší částky. O to dříve budete mít úvěr splacený a zaplatíte méně na úrocích.

Pokud využijete k financování nákupu zboží u našich smluvních prodejců specifické čerpání úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou, tzv. HelloPay nákup, budete splácet podle splátkového kalendáře, který si nastavíte v pokynu k tomuto čerpání podle Specifických podmínek, které se stávají přílohou smlouvy o HelloPay.

Pokud platíte za nákup HelloPay kartou, můžete mít úvěr zdarma, pokud ho splatíte do 17. dne následujícího měsíce.

Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení úvěruschopnosti, jinak úvěr banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení